GRUNNLEGGENDE FORKLARING:


REGNE-TEGN

= Skrives inn FØR utregning ned formel.
     

+   Legge sammen
 -   Trekke fra
*   Multiplisere 
/   Dividere:   (skråstrek)
^   Eksponent  f.eks 3^2 = 32